ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Тема

Питання до практичного заняття

Методи і засоби

Літера

тура

1.

Психолого-педагогічні і лінгводидактичні засади навчання дітей другої близькоспорідненої мови

1.       Визначити мовленнєві навички та вміння (говоріння і слухання, якими повинні оволодіти діти у процесі навчання другої (української) мови.

2.       Записати мовлення дітей, визначити типи інтерференцій, пояснити їх причини.

3.       Визначити транспозиційні явища в навчанні дітей української мови.

4.  Виписати висловлювання

письменників, громадських діячів про українську мову.

5.   Скласти таблиці, у яких відбито явища транспозиції та

та інтерференції під час навчання дітей-росіян української та російської мови.

6.  Зробити порівняльний аналіз правил української та російської літературної мови.

Словесні, наочні, практичні

3, 4, 7, 11, 15, 19

2.

Методи і прийоми навчання дітей української мови

 

1.  Визначити транспозицію у використанні методів та прийомів навчання дітей двох близькоспоріднених мов.

2.  Визначити мовні явища в лексиці, фонетиці та граматиці, які підлягають зіставленню та порівнянню під час навчання дітей дошкільного віку української мови.

3.  Розробити тексти дидактичних ігор та дидактичних вправ із розвитку українського мовлення для дітей різних вікових груп (з фонетики, лексики, граматики, зв’язного мовлення мовлення).

4.  Виписати п’ять народних українських та п’ять рухливих ігор з українським текстом.

Словесні, практичні,

наочні

3, 5, 6, 7, 9, 11, 18

3.

Методика використання народних джерел у розвитку українського мовлення

1.  Випишіть різні жанри малих фольклорних форм.

2.  Скласти конспект заняття з використанням української казки.

3.  Розробіть сценарій одного з народних українських свят.

Словесні, практичні,

наочні

2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 21

4.

Методика ознайомлення з національною культурою, мистецтвом, традиціями і побутом українського народу

1.  Розробити серію конспектів занять на ознайомлення дітей з рідним містом (селом), з рідною природою, місцевими героями.

2.  Виписати народні прикмети, скласти міні сценарій та інсценівку з використанням їх у роботі.

3.  Скласти конспекти занять на ознайомлення дітей з державною та національною символікою; з народною символікою.

 

Словесні, наочні,

практичні

2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 21, 22

5.

Організація роботи з навчання української мови в дошкільних закладах і відділах народної освіти

1.            Дайте письмовий аналіз планів роботи вихователя з навчання української мови на квартал.

2.  Сплануйте заняття з розвитку українського мовлення на квартал.

3.  Складіть тематичний перспективний план роботи на півріччя «Українські народні хороводні ігри».

Словесні, практичні,

наочні

3, 4, 7, 9, 12, 14, 20, 22, 23

 

mooCow mooCow mooCow
mooCow