Створення екологічно-розвивального середовища дошкільного навчального закладу передбачає краєзнавчий, країнознавчий, планетарний та космічний підходи.

Краєзнавчий підхід має забезпечити наявність природних об'єктів місцевості, де мешкають діти: гербаріїв листя рослин найближчого природного оточення, зразків кори, плодів, ґрунтів; ілюстрацій, репродукцій картин, фотографій найпоширеніших рослин і тварин, природних угруповань, їхніх коротких характеристик, цікавих особливостей поведінки тощо.

Країнознавчий і планетарний підходи передбачають наявність найпоширеніших об'єктів з різних природних зон України, а також (по можливості) з інших куточків нашої планети (мешканців морів, пустель, тундр тощо), їхніх описів. Наприкінці молодшого дошкільного віку бажано використовувати в роботі з дітьми карту, глобус, ілюстрації із зображеннями об'єктів Космосу та відомості про них. Усе це дасть змогу вихователеві збагатити, зробити цікавішими та змістовнішими розповіді, бесіди, досліди, дидактичні ігри, а дітям поступово набувати знання про багатоманітність світу Природи.

Дуже важливо якомога повніше використати можливості дошкільного закладу для екологічного виховання дітей. Адже порівняно з наступною ланкою освіти (початковою школою), вони набагато ширші. Це, зокрема:

наявність природного (куточки природи в групах, екологічні стежини, квітники, городні та садові ділянки тощо) та предметного (обладнані місця для спостережень, проведення дослідів, дидактичних ігор тощо) середовищ;

можливість екологізації різних видів діяльності дітей ігрової, пізнавальної, мовленнєвої, образотворчої, трудової, музичної;

організація прогулянок, екскурсій, короткочасних та довготривалих спостережень у довкіллі, елементарної пошукової діяльності;

щоденне спілкування з батьками та залучення їх до виховного процесу тощо.

mooCow mooCow mooCow
mooCow