2. Практична самостійна робота

Методичні рекомендації

 

Курс “Методика викладання природознавства” передбачає надання майбутнім вчителям не тільки теоретичних знань, але й вміння працювати з навчальною методичною літературою, з шкільними підручниками. Крім того,  студент повинен набути навички грамотного підходу до складання конспектів уроків, до їх проведення. Сучасна програма початкової школи передбачає проведення дослідів на уроках, тому в практичну роботу входить ця тема. Особлива увага приділяється вивченню навколишнього світу в 1-2 класах, бо в сучасних підручниках методики викладання природознавства ця тема не розглядається, або подана за старими програмами. До кожної теми студент повинен скласти конспект згідно з наданим планом.

Деякі теми готуються самостійно і потім студент на занятті демонструє дослід або розповідає як на уроці в школі він буде використовувати набуті знання та навички.

 

 

2.1. Тема: Аналіз підручників для вивчення курсу “Я і Україна”

“Навколишній світ” в 1-2 класах початкової школи

 

Завдання 1. Аналіз підручника “Я і Україна”. “Віконечко”.

Хід роботи:

1.  Ознайомитися з темами та змістом підручника.

2.  Записати теми, які відповідають програмі 1-го класу авторів Бібік Н., Коваль Н. за схемою:

Тема програми

Тема в підручнику

Про тебе самого

 

 

Завдання 2. Аналіз підручника “Я і Україна” 2 клас.

Хід роботи:

1.  Ознайомитися з темами та змістом підручника.

2.  Записати теми, які відповідають програмам 2 класу авторів Бібік Н., Коваль Н., та Ільченко В., Гуз К. за схемою:

Тема програми

Тема в підручнику

Про тебе самого

 

Завдання 3. Аналіз зошита ознайомлення з навколишнім світом.

Хід роботи:

1.  Ознайомитися з темами та змістом зошита.

2.  Записати теми зошита, які відповідають змісту підручників “Я і Україна. Віконечко”, та “Я і Україна” 2 кл. за схемою:

Підручник “Я і Україна” “Віконечко”

Підручник “Я і Україна” 2 кл.

 

Завдання 4. Аналіз відповідності підручників сучасній програмі “Я і Україна”. для 1-2 класів.

Хід роботи:

1.  Проаналізувати тематику та зміст підручників відповідно до сучасних програм.

2.  Записати матеріал, передбачений програмою, але відсутній в підручниках за схемою:

Тема програми

Матеріал програми, відсутній в підручнику

 

Література до практичної роботи:

1.  Бібік Н., Коваль Н. Я і Україна Навколишній світ // Початкова школа. – 2001. - № 7. – С. 20-22.

2.  Бібік Н., Коваль Н. Я і Україна. Віконечко: Підручник для 1 класу загальноосвітньої школи. – К.: А.Р.К., 2002. – 120 с.

3.  Бібік Н., Коваль Н. Я і Україна: Підручник для 2 класу. – К.: Форум, 2002. – 144 с.

4.  Диптан Н.В. Тетрадь по ознакомлению с окружающим миром. 1 класс. – Харьков: Ранок, 2000. – 64 с.

5.  Ільченко В., Гуз К. Навчальний курс “Я і Україна” (1-4 класи) // Початкова школа. – 2001. - № 8. – С. 20-24.

6.  Майхрук М.І., Волошин О.М. Я і Україна. Ознайомлення з навколишнім світом: Зошит. 1 клас чотирирічної початкової школи. – Тернопіль: Астон, 2001. – 68 с.

7.  Майхрук М.І., Волошин О.М. Я і Україна. Ознайомлення з навколишнім світом: Зошит. 2 клас чотирирічної початкової школи. – Тернопіль: Астон, 2001. – 64 с.

8.  Тетьоркіна В.А., Погорелова С.М. Зошит з ознайомлення з навколишнім світом. 2 клас. – Харків: Ранок, 2001. – 64 с.

 

Додаткова:

1.  Бібік Н.М., Бондаренко Л.С., Коваль Н.С. Журавлик: Проб. підручник для 2 класу чотирирічної і 1 класу трирічної початкової школи. - К.: Освіта, 1996. – 64 с.

2.  Бібік Н.М., Коваль Н. Календарне планування уроків з курсу “Я і Україна”. Навколишній світ” // Початкова школа. – 2002. - № 9. – С. 11-17.

3.  Пушкарьова Т. Програма інтегрованого курсу “Навколишній світ” (1-4 кл.) //Початкова школа. – 2002. - № 5. – С.12-14.

 

 

2.2.Тема: Формування і розвиток природознавчих уявлень

в початковій школі

 

Завдання 1.  Характеристика процесу пізнавальної діяльності.

Хід роботи:

1.  Скласти характеристику відчуття, сприймання та залежності між ними (Байбара, С.63).

 1. Скласти характеристику уявлення та його видів (Байбара, С. 64).

 

Завдання 2. Методика формування природознавчих уявлень.

Хід роботи:

1.  Ознайомитися з прикладом формування уявлень про зміни з листопадними деревами протягом року (Байбара, С. 65, табл. 2). За її формою скласти формування уявлень про зміни неживої та живої природи протягом року (матеріал з підручника “Я і Україна” 2 кл.).

2.  Записати умови формування природознавчих уявлень в учнів початкових класів.(Байбара).

3.  Ознайомитися з прикладом формування природознавчих уявлень на уроці з теми “Грунт” (Байбара, табл. 3), за її формою скласти формування природознавчих уявлень на уроці “Вода” (стан води, її властивості, перетворення), матеріал із підручнику 3 (2) кл., автори Байбара, Коваль “Природознавство” (С. 45-56).

 

Література до практичної роботи основна:

1.  Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с.

2.  Байбара Т.М., Коваль Н.С. Природознавство: Підручник для 3 кл. чотирирічної і 2 кл. трирічної почат. шк. – К.: Освіта, 2001. – 191 с.

3.  Бібік Н.М., Коваль Н.С Я і Україна: Підручн. Для 2 кл. почат. шк. – К.: Форум, 2002. – 144 с.

4.  Пакулова В.Н., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения: Учебн. для студ. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.

 

Додаткова:

1.  Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: Учебн. пособие для студ. – М.: Изд. Гуманист, 2001. – 240 с.

2.  Бібік .М., Коваль Н.С. “Я і Україна. Віконечко”: Підручник для 1 кл. – К.: А.С.К., 2002. – 120 с.

3.  Бібік .М., Коваль Н.С. “Я і Україна. Навколишній світ” // Початкова школа, 2001. - № 7. – С. 20-22.

4.  Ільченко В., Гуз Р. Навчальний курс “Я і Україна” (1-4 класи) //Початкова школа, 2001, - № 8. – С. 20-24.

 

 

2.3.Тема: Природничі поняття, особливості їх формування

в початковій школі

 

Завдання 1.  Суть поняття як форми знань.

Хід роботи:

1.  Ознайомитися з суттю поняття, з його змістом, обсягом, записати їх характеристику, навести приклади (Байбара, С. 68).

2.  Скласти характеристику категорії, навести приклад.

3.  Ознайомитись з етапами розвитку понять, скласти їх характеристику (Байбара, С. 71).

 1. Ознайомитись з умовами формування природознавчих понять, скласти їх характеристику.

 

Завдання 2.  Формування понять на уроках природознавства.

Хід роботи:

1.  Скласти послідовність формування поняття “природа” в 1-3, 4 класах за схемою (Байбара, С. 119):

 

Клас навчання

Ознаки поняття “природа”

Засоби наочності

2.  На прикладі схеми показати для кожного класу кількість істотних ознак поняття “природа”, які складають його зміст (Байбара, С. 75, схема 13).

3.  Визначить, які уявлення та поняття формуються у процесі вивчення тем “Термометр” 3(2) кл., та “Скелет і м’язи” 4(3), покажіть за схемою:

Тема

Уявлення

Поняття

Засоби наочності

 

Література до практичної роботи основна:

1.  Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с.

2.  Байбара Т.М., Коваль Н.С. Природознавство: Підручник для 3 кл. чотирирічної і 2 кл. трирічної почат. шк. – К.: Освіта, 2001. – 191 с.

3.  Бібік .М., Коваль Н.С. Я і Україна. Віконечко: Підручник для 1 кл. – К.: А.С.К., 2002. – 120 с.

4.  Бібік Н.М., Коваль Н.С Я і Україна: Підручн. для 2 кл. почат. шк. – К.: Форум, 2002. – 144 с.

5.  КовальН.С., Нарочна Л.К. Природознавство: Підручник для 4 кл. – К.: Освіта, 1997. – 112 с.

 

Додаткова:

1.  Біда О. Формування природничих понять  // Початкова школа. – 2000. - № 7. – С. 23-25.

2.  Варакута О. Система пізнавальних завдань для формування природничих понять // Початкова школа. – 1999. - № 8. – С. 53-56.

3.  Пакулова В.Н., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения: Учебн. для студ. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.

4.  Хітяєва Л.П. Природознавство. Плани-конспекти уроків в 3(2) кл.. – Харків: Ранок, 2001. – 38 с.

 

 

2.4.Тема: Дослідницька робота учнів в початковій школі.

Методичні рекомендації

 

Дослідницька робота учнів початкових класів має велике значення для формування особистості дитини, для залучення її до творчої праці, дає можливість розвивати мислення учнів щодо вимог сучасної педагогіки. Форми дослідницької роботи – це самостійне проведення дослідів на уроках, проведення дослідів вдома та на пришкільній ділянці.

До самостійної роботи студента входить розробка конспекту уроку з проведенням досліду та розробка рекомендацій до самостійного проведення досліду учнями в школі або вдома.

Завдання 1.  Проведення досліду на уроці.

Хід роботи:

1.    Ознайомитися з підручником 2(3) кл., визначити досліди, які учні можуть виконувати самостійно на уроках.

2.    Розробити методичні рекомендації для учнів щодо проведення дослідів на уроці за схемою:

1) мета проведення досліду;

2) інструкція щодо техніки безпеки під час роботи;

3) інструктивний опис або інструктивна картка виконання досліду;

4) питання для підведення результатів досліду;

5) оформлення в зошиті.

3.    Студент повинен самостійно на занятті підготувати обладнання та виконати дослід, який він розробив для учнів, пояснити хід виконання.

 

Завдання 2.  Проведення досліду поза уроком.

Хід роботи:

1.  Проаналізувати програму “Я і Україна. Навколишній світ” (1-2 кл.), визначити тему досліду, який учні можуть виконувати самостійно в школі або вдома.

2.  Розробити методичні рекомендації для учнів щодо проведення дослідів.

3.  Студент повинен сам виконати цей дослід, оформити документально і пояснити методику його виконання та результати.

 

Література до практичної роботи основна:

1.  Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с.

2.  Байбара Т.М., Коваль Н.С. Природознавство: Підручник для 3 кл. чотирирічної і 2 кл. трирічної почат. шк. – К.: Освіта, 2001. – 191 с.

3.  Байбара Т.М. Природознавство в 3(2) класі. Посібн. для вчителя. – К.: Освіта, 2001. – 224 с.

4.  Завитаев П.А. Оборудование по изучению природы в 1-4 классах: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1961. – 207 с.

5.  Пакулова В.Н., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения: Учебн. для студ. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.

 

Додаткова:

1.  Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: Учебн. пособие для студ. – М.: Изд. Гуманит. изд. центр, ВЛАДОС, 2001. – 240 с.

2.  Бібік .М., Коваль Н.С. Я і Україна. Навколишній світ // Початкова школа, 2001. - № 7. – С. 20-22.

3.  Клепинина В.А. Природоведение. От лета к лету. Учебн. для 3 кл. – Смоленск: Ассоциация ХХІ век, 2002. – 240 с.

4.  Савенков А.И. Детские исследования в домашнем обучении // Исследовательская работа школьников.- 2002. - № 1. – С. 34-45.

5.  Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. Окружающий мир 1 класс: Методические рекомендации для учителя. (Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова).- М.: Вита-Пресс, 2001. – 112 с.

 

 

2.5.Тема: Типи уроків з природознавства в початковій школі

Методичні рекомендації

 

Для виконання самостійної роботи використовуються відеозаписи уроків досвідчених вчителів-методистів. Студенти самостійно знайомляться з особливостями проведення уроків і виконують завдання.

Завдання 1.  Скласти аналіз структури уроку.

Хід роботи:

1.  Ознайомитися з записом уроку природознавства.

2.  Для аналізу рекомендується така схема:

 • Тема уроку.
 • Мета уроку.
 • Поурочний комплекс засобів навчання.
 • Хід уроку.
 • В структурі уроку проаналізуйте такі етапи:
  • організація початку уроку;
  • повторення та закріплення попереднього матеріалу;
  • вивчення нового матеріалу;
  • закріплення нового матеріалу;
  • узагальнення та висновки з нового матеріалу на уроці;
  • завдання додому.

 

Завдання 2.  Зробити аналіз результативності уроку.

Хід роботи:

Для проведення аналізу результативності рекомендуються такі показники:

1)  досягнення мети уроку (виховання, навчання, розвиток учня);

2)  реалізація мети в структурі та змісті;

3)  вибір типу уроку;

4)  способи поставлення навчальних завдань та мотивації навчальної діяльності;

5)  види та форми перевірки знань та навичок на уроці;

6)  науковий рівень уроку;

7)  співвідношення репродуктивної та творчої діяльності учнів;

8)  методи, які переважали на уроці, їх зв’язок зі змістом;

9)  засоби навчання та прийоми їх використання на уроці з різними дидактичним цілями;

10)  відношення учнів до уроку, взаємовідношення вчитель-учень, а також учнів між собою;

11)  краєзнавчий та екологічний матеріал на уроці;

12)  диференційований підхід до учнів на уроці.

 

Для виконання теми практичної роботи

пропонуються відеозаписи уроків на теми:

1.  Вода, її стан в природі.

2.  Київ – столиця України.

3.  Культурні та дикорослі рослини.

4.  Кістяк та м’язи.

 

Література до практичної роботи основна:

1.  Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с.

2.  Байбара Т.М. Природознавство в 3 (2) класі. Посібн. для вчителя. – К.: Освіта, 2001. – 224 с.

3.  Гнатюк О.В. Ознайомлення з навколишнім світом. Розробки уроків для 1 класу трирічної і чотирирічної початкової школи. – Харків: ТО “Гімназія”, 1999. – 192 с.

4.  Мечник Л.А., Мечник І.І. Уроки з природознавства. 2(3) клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 128 с.

5.  Майхрук М.І. Будна Н.О. Уроки з природознавства. 4(3) клас. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1998. – 120 с.

6.  Пакулова В.Н., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения: Учебн. для студ. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.

 

Додаткова:

1.  Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: Учебн. пособие для студ. – М.: Изд. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 240 с.

2.   Бровкина Е.Т., Козлова Т.А., Герасимов В.А. Ознакомление с окружающим миром. Природоведение: Методика преподавания в начальной школе: Учебн. пособие для студ. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 224 с.

mooCow mooCow mooCow
mooCow